Data przekazania: 30.04.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym spółka zawarła dwie umowy na mocy której łącznie nabyła 100% udziałów spółki „Profilm” Agencja Filmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Zbywcami udziałów jest Pan Maciej Grzywaczewski oraz Pani Bożena Rybicka-Grzywaczewska.
Od Pana Macieja Grzywaczewskiego spółka nabyła 678 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy, za łączną cenę 2.475 tys. złotych.
Od Pani Bożeny Rybickej-Grzywaczewskiej spółka nabyła 6 udziałów o wartości nominalej 1.000 złotych każdy, za łączną cenę 25 tys. złotych.

Łącznie spółka nabyła 684 udziały, które stanowią 100% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników „Profilm” Agencja Filmowa Sp. z o.o. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 684 tys. złotych. Wartość ewidencyjna udziałów w księgach emitanta wynosi 2.500 tys. złotych. Emitent finansuje zakup ze środków własnych.

Pan Maciej Grzywaczewski jest powiązany z emitentem, od dnia 14 marca br. pełni funkcję członka zarządu, natomiast Pani Bożena Rybicka-Grzywaczewska jest żoną Pana Macieja Grzywaczewskiego.

Kryterium uznania aktywów za znaczące jest przekroczenie 20% kapitału zakładowego nabytego podmiotu.

Inwestycja ta ma charakter długoterminowy.
Podstawowym zakresem działalności spółki „Profilm” Agencja Filmowa jest produkcja telewizyjna o szerokim przekroju gatunkowym – przede wszystkim są to programy dziecięce, rozrywkowe, publicystyczne, filmy dokumentalne i reportaże a także teatry telewizji i filmy fabularne. Emitent planuje zachowanie dotychczasowego profilu działalności spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu