Data przekazania: 19.10.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że uchwałą nr 812/2007 z dnia 18 października 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wyznacza na 22 października 2007 r. dzień ostatniego notowania 700.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLATM0000062.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu