Data przekazania: 05.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2009
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka odebrała podpisaną umowę zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu inwestycyjnego z Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Wartość umowy, czyli kwota dotacji, którą spółka może otrzymać wynosi 30,9 mln zł co stanowi 50% wartości całej inwestycji wynoszącej, bez kosztów niekwalifikowanych, 61,8 mln zł. Dotowany projekt inwestycyjny polega na wybudowaniu w Bielanach Wrocławskich studia telewizyjnego z zapleczem technicznym i biurowym oraz wyposażeniem go w sprzęt telewizyjny tj. między innymi w wóz realizacyjny, kamery XDCAM-HD i oświetlenie. Zdecydowana większość projektu została już zrealizowana.

Podpisywana umowa jest, ze względu na wielkość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, umową znaczącą a także umową warunkową. To znaczy, że spółka otrzyma dotację pod warunkiem zakończenia projektu i prawidłowego jego rozliczenia. Zgodnie z posiadaną wiedzą Zarząd przewiduje, że jeżeli rozliczenie zostanie pozytywnie zweryfikowane przez jednostkę kontrolującą to Spółka otrzyma środki w drugim kwartale 2009 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu