Data przekazania: 28.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 27 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową kadencję, na funkcję Prezesa Zarządu Andrzeja Muszyńskiego.
Ponadto w tym samym dniu Rada Nadzorcza na wniosek nowego Prezesa Zarządu powołała:
– Macieja Grzywaczewskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu,
– Grażynę Gołębiowską na funkcję Członka Zarządu,
– Pawła Tobiasza na funkcję Członka Zarządu.

Andrzej Muszyński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Jagielońskiego, ze specjalnością filmoznawstwa.

Andrzej Muszyński zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
– w latach 1992 – 2001 jako Dyrektor Biura Reklamy Telewizji Polsat S.A.,
– latach 2001-2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Magna Global Polska Sp. z o.o. (struktura negocjacyjna domów mediowych należących do grupy Interpublic Group of Companies) oraz w Magna Entertainment Sp. z o.o.,
– od 2007 roku jest Prezesem oraz właścicielem Aldentro Sp. z o.o. zajmującej się świadczeniem usług w zakresie branded contentu,
– w latach 2009-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ATM Grupa S.A..

Andrzej Muszyński pełni także funkcję Członka Zarządu w spółce zależnej Film Miasto Sp. z o.o.

Andrzej Muszyński prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą IQ Andrzej Muszyński. Ponadto jest wspólnikiem spółki Aldentro Sp. z o.o., w której pełni funkcję Prezesa Zarządu. Obie te działalności nie są konkurencyjne w stosunku do działalności emitenta. Andrzej Muszyński nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Andrzej Muszyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Maciej Grzywaczewski studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Wydziale Filozofii Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie.
Maciej Grzywaczewski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
– 1980 – 81 – jako dyrektor biura Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ,
– 1981 – 84 – jako wytwórca biżuterii artystycznej,
– od roku 1986 – jako niezależny producent,
– w latach 1988 – 2004 – w „Profilm” Agencja Filmowa sp. z o.o. w Gdańsku jako dyrektor,
– w latach 2004 – 2006 – w Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie jako dyrektor Programu 1,
– od roku 2007 – Członek Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu w ATM Grupa S.A.

Maciej Grzywaczewski pełni także funkcję Członka Zarządu w spółce zależnej ATM FX Sp. z o.o.

Maciej Grzywaczewski prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą OFFICE SERVICE Maciej Grzywaczewski,
która nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki. Maciej Grzywaczewski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej
spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej
osoby prawnej. Maciej Grzywaczewski nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Grażyna Gołębiowska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (mgr ekonomii): ukończyła Wydział
Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek: organizacja i zarządzanie).
Grażyna Gołębiowska ukończyła również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe (kierunek: rachunkowość i kontrola finansowa) w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Grażyna Gołębiowska posiada także certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów (nr certyfikatu: 17623/2007).

Grażyna Gołębiowska zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując:
– w latach 1982–1993 – w Zakładach Remontowych Energetyki we Wrocławiu jako referent ekonomiczny,
ekonomista ds. zatrudnienia i płac,
– w latach 1993–1999 – w CEL INVESCO S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako księgowa, zastępca głównego księgowego,
– w latach 1999 – 2003 – w ATM sp. z o.o. jako główna księgowa,
– w latach 2000 – 2005 – w ATM Investment sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich jako księgowa,
– w latach 2000 – 2008 – w ATM System sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich jako księgowa,
– w latach 2001 – 2009 – w ATM Investment sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich jako członek zarządu,
– od roku 2003 – w Spółce jako Członek Zarządu.

Grażyna Gołębiowska prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą GRAFIN Grażyna Gołębiowska, która nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki. Grażyna Gołębiowska nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Grażyna Gołębiowska nie jest zamieszczona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Paweł Tobiasz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.): ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
(specjalność: systemy informatyczne).

Paweł Tobiasz zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
– w latach 1991 – 1992 – w Comped Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako specjalista informatyk,
– w latach 1992 – 2000 – w Banku Zachodnim S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako specjalista informatyk,
– w latach 2001 – 2009 – w ATM Investment sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich jako członek zarządu,
– w latach 2001 – 2003 – w ATM Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu
– od roku 2003 – w ATM Grupa S.A. jako Członek Zarządu.

Paweł Tobiasz pełni także funkcję Członka Zarządu w spółce zależnej Aidem Media Sp. z o.o.

Paweł Tobiasz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą IENEF Paweł Tobiasz, która nie jest konkurencyjna
w stosunku do spółki. Paweł Tobiasz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani
spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Paweł Tobiasz nie jest
zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu