Data przekazania: 23.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą złoży do Rady Nadzorczej wniosek o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłaty dywidendy w wysokości 0,22 zł na jedną akcję. Ponadto Zarząd ATM Grupa S.A. zaproponuje 1 czerwca 2019 roku jako dzień dywidendy oraz 7 czerwca 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu