Data przekazania: 28.02.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2018
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Aidem Media sp. z o.o. („Aidem”), podczas którego zostały podjęte uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Aidem z kwoty 4.000.000,00 PLN do kwoty 6.000.000,00 PLN poprzez utworzenie 20.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy („Nowe Udziały Aidem”).
Nowe Udziały Aidem zostały przeznaczone do objęcia przez spółkę We Are One Limited z siedzibą w Larnace, Cypr („We Are One”).
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Aidem w rejestrze przedsiębiorców KRS udział Spółki w kapitale zakładowym Aidem zmieni się z dotychczasowego udziału 50% na 33,33%.
Ponadto w dniu 28 lutego 2018 roku Aidem zawarła z We Are One umowę aportową, na podstawie której We Are One wniosła do Aidem na pokrycie Nowych Udziałów Aidem wkład niepieniężny w postaci 3 udziałów w kapitale zakładowym spółki BoomBit Games Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania („BoomBit”), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym BoomBit, o wartości zbywczej 44.887.000,00 PLN.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu