Data przekazania: 30.10.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 30 października 2013 r. otrzymał od Pana Marcina Chmielewskiego pismo informujące o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 25 listopada 2013 r.
Pan Marcin Chmielewski poinformował ponadto, że decyzję tę podjął w związku z objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu w spółce KGHM Polska Miedź S.A., co wiąże się z bardzo istotnym wzrostem obowiązków uniemożliwiającym mu należyte wypełnianie zadań członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu