Data przekazania: 14.01.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2022
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 stycznia 2022 roku.

  • Załącznik do uchwały nr 4 – Polityka wynagrodzeń
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
    Emil Dłużewski – Członek Zarządu