Data przekazania: 31.03.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2016
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka Przejmująca”) podaje do wiadomości, że w dniu 31 marca 2016 r. otrzymał postanowienie o dokonaniu w tym samym dniu w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu połączenia ze spółką zależną Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”).

Połączenie zostało dokonane przez przejęcie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 516 § 6 ksh w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh, a także ze względu na okoliczność, iż Spółka Przejmująca była jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Podstawową działalnością Spółki Przejmującej jest produkcja telewizyjna i filmowa. Spółka produkuje szereg różnorodnych gatunkowo programów na rzecz krajowych stacji telewizyjnych. Ponadto bierze udział w produkcji filmów przeznaczonych do emisji kinowej. Spółka prowadzi również telewizyjną działalność nadawczą.

Podstawową działalnością Spółki Przejmowanej była produkcja telewizyjna i filmowa.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu