Data przekazania: 13.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w związku z pandemią koronawirusa obserwuje narastające zakłócenia utrudniające lub uniemożliwiające bieżącą realizację zdjęć w niemal wszystkich produkcjach. W związku z tym decyzją nadawców lub własną postanowił o zawieszeniu realizacji zdjęć do 22 marca br.
Ponadto informuje, że odnotowuje rosnącą liczbę rezygnacji z zakontraktowanych już przez zamawiających usług związanych z produkcją telewizyjną tj. wynajmu sprzętu i studiów a także realizacji wydarzeń sportowych i rozrywkowych. Dłuższe utrzymanie się powyższej sytuacji, w tym konieczność dalszego zawieszenia realizacji zdjęć może negatywnie wpłynąć na skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu