Data przekazania: 28.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2011 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 15 480 000 zł tj. 0,18 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki. Dzień dywidendy został ustalony na 27 lipca 2011 roku a dniem wypłaty dywidendy będzie 11 sierpnia 2011 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu