Data przekazania: 29.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. otrzymał od akcjonariusza, Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie uzupełnienie zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej o treści zamieszczonej w załącznikach do niniejszego raportu.

  • Zgoda na kandydowanie
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu