Historia Operacji na Akcjach

timeline_pre_loader
Dywidenda

Wypłata dywidendy w 2022r.

W dniu 27 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 16.860.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,20 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 3 czerwca 2022 r. a dywidendę wypłacono w dniu 10 czerwca 2022 r.

Wypłata dywidendy w 2021 r.

W dniu 1 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 12.645.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,15 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 7 czerwca 2021 r. a dywidendę wypłacono w dniu 15 czerwca 2021 r.

Wypłata dywidendy w 2020 r.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 6.744.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,08 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 10 sierpnia 2020 r. a dywidendę wypłacono w dniu 17 sierpnia 2020 r.

Wypłata dywidendy w 2019 r.

W dniu 27 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 19.389.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,23 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 3 czerwca 2019 r. a dywidendę wypłacono w dniu 10 czerwca 2019 r.

Wypłata dywidendy w 2018 r.

W dniu 25 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 18.546.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,22 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 7 czerwca 2018 r. a dywidendę wypłacono w dniu 15 czerwca 2018 r.

Wypłata dywidendy w 2017 r.

W dniu 18 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 18.546.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,22 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 26 maja 2017 r. a dywidendę wypłacono w dniu 2 czerwca 2017 r.

Wypłata dywidendy w 2016 r.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 18.546.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,22 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 21 kwietnia 2016 r. a dywidendę wypłacono w dniu 6 maja 2016 r.

Wypłata dywidendy w 2015 r.

W dniu 29 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 13.488.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,16 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 10 czerwca 2015 r. a dywidendę wypłacono w dniu 25 czerwca 2015 r.

Wypłata dywidendy w 2014 r.

W dniu 26 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 13.488.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,16 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 2 czerwca 2014 r. a dywidendę wypłacono w dniu 16 czerwca 2014 r.

Wypłata dywidendy w 2013 r.

W dniu 14 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 1.686.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,02 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 28 czerwca 2013 r. a dywidendę wypłacono w dniu 19 lipca 2013 r.

Wypłata dywidendy w 2012 r.

W dniu 29 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 10.320.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,12 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 27 lipca 2012 r. a dywidendę wypłacono w dniu 20 sierpnia 2012 r.

Wypłata dywidendy w 2011 r.

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 15.480.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,18 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 27 lipca 2011 r. a dywidendę wypłacono w dniu 11 sierpnia 2011 r.

Wypłata dywidendy w 2010 r.

W dniu 25 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2009 r. zysku netto w wysokości 6.939.715,18 zł, kwoty w wysokości 6.880.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,08 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 14 lipca 2010 r. a dywidendę wypłacono w dniu 28 lipca 2010 r.

Wypłata dywidendy w 2009 r.

W dniu 16 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2008 r. zysku netto w wysokości 14.491.001,89 zł, kwoty w wysokości 13.760.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,16 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 29 czerwca 2009 r. a dywidendę wypłacono w dniu 14 lipca 2009 r.

Wypłata dywidendy w 2008 r.

W dniu 30 maja 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2007 r. zysku netto w wysokości 19.556.156,75 zł, kwoty w wysokości 12.040.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,14 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 17 czerwca 2008 r. a dywidendę wypłacono w dniu 1 lipca 2008 r.

Wypłata dywidendy w 2007 r.

W dniu 24 maja 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2006 r. zysku netto w wysokości 16.275.496,61 zł, kwoty w wysokości 4.032.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 1,12 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca 2007 r. a dywidendę wypłacono w dniu 27 czerwca 2007 r.

Wypłata dywidendy w 2006 r.

W dniu 25 maja 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2005 r. zysku netto w wysokości 9.521.739,89 zł, kwoty w wysokości 9.504.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 2,64 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca 2006 r. a dywidendę wypłacono w dniu 28 czerwca 2006 r.

Wypłata dywidendy w 2005 r.

W dniu 25 maja 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2004 r. zysku netto w wysokości 7.697.767,59 zł, kwoty w wysokości 2.700.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,75 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 20 czerwca 2005 r. a dywidendę wypłacono w dniu 8 lipca 2005 r.

Wypłata dywidendy w 2004 r.

W dniu 25 maja 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2003 r. zysku netto w wysokości 3.095.583,47 zł, kwoty w wysokości 1.548.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,43 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 22 czerwca 2004 r. a dywidendę wypłacono w dniu 7 lipca 2004 r.
timeline_pre_loader
Pierwsze notowanie
timeline_pre_loader
Podział akcji (tzw. split)
timeline_pre_loader
Prawo poboru
timeline_pre_loader
Kolejne emisje akcji
timeline_pre_loader
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu
timeline_pre_loader
Wezwania
timeline_pre_loader
Przymusowy wykup