Historia Operacji na Akcjach

timeline_pre_loader
Dywidenda

Wypłata zaliczki na dywidendę za 2022 rok

W dniu 8 listopada 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w kwocie 0,08 zł na jedną akcję. Łączna wartość zaliczki na poczet dywidendy, która zostanie wypłacona przez spółkę wynosi 6 744 tys. zł. Dzień ustalenia uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 przypada na 5 grudnia 2022 roku, natomiast dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 na 12 grudnia 2022r. Wypłatą zaliczki na poczet dywidendy zostaną objęte wszystkie akcje spółki tj. 84 300 tys. sztuk.

Wypłata dywidendy w 2022r.

W dniu 27 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 16.860.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,20 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 3 czerwca 2022 r. a dywidendę wypłacono w dniu 10 czerwca 2022 r.

Wypłata dywidendy w 2021 r.

W dniu 1 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 12.645.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,15 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 7 czerwca 2021 r. a dywidendę wypłacono w dniu 15 czerwca 2021 r.

Wypłata dywidendy w 2020 r.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 6.744.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,08 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 10 sierpnia 2020 r. a dywidendę wypłacono w dniu 17 sierpnia 2020 r.

Wypłata dywidendy w 2019 r.

W dniu 27 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 19.389.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,23 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 3 czerwca 2019 r. a dywidendę wypłacono w dniu 10 czerwca 2019 r.

Wypłata dywidendy w 2018 r.

W dniu 25 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 18.546.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,22 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 7 czerwca 2018 r. a dywidendę wypłacono w dniu 15 czerwca 2018 r.

Wypłata dywidendy w 2017 r.

W dniu 18 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 18.546.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,22 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 26 maja 2017 r. a dywidendę wypłacono w dniu 2 czerwca 2017 r.

Wypłata dywidendy w 2016 r.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 18.546.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,22 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 21 kwietnia 2016 r. a dywidendę wypłacono w dniu 6 maja 2016 r.

Wypłata dywidendy w 2015 r.

W dniu 29 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 13.488.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,16 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 10 czerwca 2015 r. a dywidendę wypłacono w dniu 25 czerwca 2015 r.

Wypłata dywidendy w 2014 r.

W dniu 26 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 13.488.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,16 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 2 czerwca 2014 r. a dywidendę wypłacono w dniu 16 czerwca 2014 r.

Wypłata dywidendy w 2013 r.

W dniu 14 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 1.686.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,02 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 28 czerwca 2013 r. a dywidendę wypłacono w dniu 19 lipca 2013 r.

Wypłata dywidendy w 2012 r.

W dniu 29 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 10.320.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,12 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 27 lipca 2012 r. a dywidendę wypłacono w dniu 20 sierpnia 2012 r.

Wypłata dywidendy w 2011 r.

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty w wysokości 15.480.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,18 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 27 lipca 2011 r. a dywidendę wypłacono w dniu 11 sierpnia 2011 r.

Wypłata dywidendy w 2010 r.

W dniu 25 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2009 r. zysku netto w wysokości 6.939.715,18 zł, kwoty w wysokości 6.880.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,08 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 14 lipca 2010 r. a dywidendę wypłacono w dniu 28 lipca 2010 r.

Wypłata dywidendy w 2009 r.

W dniu 16 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2008 r. zysku netto w wysokości 14.491.001,89 zł, kwoty w wysokości 13.760.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,16 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 29 czerwca 2009 r. a dywidendę wypłacono w dniu 14 lipca 2009 r.

Wypłata dywidendy w 2008 r.

W dniu 30 maja 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2007 r. zysku netto w wysokości 19.556.156,75 zł, kwoty w wysokości 12.040.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,14 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 17 czerwca 2008 r. a dywidendę wypłacono w dniu 1 lipca 2008 r.

Wypłata dywidendy w 2007 r.

W dniu 24 maja 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2006 r. zysku netto w wysokości 16.275.496,61 zł, kwoty w wysokości 4.032.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 1,12 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca 2007 r. a dywidendę wypłacono w dniu 27 czerwca 2007 r.

Wypłata dywidendy w 2006 r.

W dniu 25 maja 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2005 r. zysku netto w wysokości 9.521.739,89 zł, kwoty w wysokości 9.504.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 2,64 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca 2006 r. a dywidendę wypłacono w dniu 28 czerwca 2006 r.

Wypłata dywidendy w 2005 r.

W dniu 25 maja 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2004 r. zysku netto w wysokości 7.697.767,59 zł, kwoty w wysokości 2.700.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,75 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 20 czerwca 2005 r. a dywidendę wypłacono w dniu 8 lipca 2005 r.

Wypłata dywidendy w 2004 r.

W dniu 25 maja 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu z wypracowanego w 2003 r. zysku netto w wysokości 3.095.583,47 zł, kwoty w wysokości 1.548.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na jedną akcję przypadło 0,43 zł dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 22 czerwca 2004 r. a dywidendę wypłacono w dniu 7 lipca 2004 r.
timeline_pre_loader
Pierwsze notowanie
timeline_pre_loader
Podział akcji (tzw. split)
timeline_pre_loader
Prawo poboru
timeline_pre_loader
Kolejne emisje akcji
timeline_pre_loader
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu
timeline_pre_loader
Wezwania
timeline_pre_loader
Przymusowy wykup