Data przekazania: 29.05.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2015
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariuszami, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 29 maja 2015 roku posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu byli:

1. KURZEWSKI INVESTMENT S.A.R.L, która na zgromadzeniu dysponowała 57 420 000 głosów, stanowiącymi 87,67% udziału głosów na zgromadzeniu i 53,51% udziału w głosach ogółem,

2. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, który na zgromadzeniu dysponował 5 560 000 głosów, stanowiącymi 7,35% udziału głosów na zgromadzeniu i 5,18% udziału w głosach ogółem.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu