Data przekazania: 01.08.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że 31 lipca 2007 r.otrzymał umowę znaczącą z dnia 29 czerwca 2007 r. zawartą z Telewizją POLSAT S.A. dotyczącą realizacji na rzecz telewzji serialu pt. „Ekipa” oraz sprzedaży praw autorskich do programu. Wartość netto umowy wynosi 11.200 tys. zł.
Warunki umowy nakładają na spółkę odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie odcinków w terminie oraz za wady prawne i techniczne. Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu