Data przekazania: 31.12.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, w biurze Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego reprezentanci Spółki podpisali umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego z Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Niniejszy raport nie jest informacją o zawarciu umowy, ponieważ Spółka nie otrzymała jeszcze podpisanego ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości egzemplarza, jednak na podstawie uzyskanych informacji Zarząd spodziewa się, że wydarzy się to w ciągu najbliższych dni.

Wartość umowy, czyli kwota dotacji, którą spółka może otrzymać wynosi 30,9 mln zł co stanowi 50% wartości całej inwestycji wynoszącej, bez kosztów niekwalifikowanych, 61,8 mln zł. Dotowany projekt inwestycyjny polega na wybudowaniu w Bielanach Wrocławskich studia telewizyjnego z zapleczem technicznym i biurowym oraz wyposażeniem go w sprzęt telewizyjny tj. między innymi w wóz realizacyjny, kamery XDCAM-HD i oświetlenie. Zdecydowana większość projektu została już zrealizowana.

Podpisywana umowa jest, ze względu na wielkość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, umową znaczącą a także umową warunkową. To znaczy, że spółka otrzyma dotację pod warunkiem zakończenia projektu i prawidłowego jego rozliczenia. Zgodnie z posiadaną wiedzą Zarząd przewiduje, że jeżeli rozliczenie zostanie pozytywnie zweryfikowane przez jednostkę kontrolującą to Spółka otrzyma środki w drugim kwartale 2009 r.

Spółka po otrzymaniu podpisanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości umowy, czyli po powzięciu informacji o jej zawarciu, poinformuje rynek o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu