Data przekazania: 14.01.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2022
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 roku Emitent otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Kmiotka, powiadomienie o transakcji na akcjach ATM Grupa S.A., zawartych w dniu 13 stycznia 2022 r., o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
Emil Dłużewski – Członek Zarządu