Data przekazania: 03.08.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 sierpnia 2020 roku
podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 6 744 000,- zł tj. 0,08 zł na jedną akcję.
Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki serii A i B.
Dzień dywidendy został ustalony na 10 sierpnia 2020 roku.
Dniem wypłaty dywidendy będzie 17 sierpnia 2020 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu