Data przekazania: 03.08.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2023
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2023 roku Emitent otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Kmiotka, powiadomienie o transakcjach na akcjach ATM Grupa S.A., zawartych w dniach 1 i 2 sierpnia 2023 r., o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 3 sierpnia 2023 r. do Emitenta wpłynęła zmiana powiadomienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Kmiotka, opublikowanego w raporcie ESPI nr 20/2023 w dniu 24 lipca 2023 r.
Korekta ww. powiadomienia dotyczy sprostowania danych dotyczących transakcji z dnia 20 lipca 2023 r. w zakresie ilości nabytych akcji za cenę 3,49 PLN, gdzie zamiast wolumenu 226 powinno być 266 (przy czym łączny wolumen transakcji w tym dniu został podany prawidłowo – 1 335 akcji).

Pełną treść otrzymanych powiadomień załączono do niniejszego raportu.

  • Zmiana powiadomienia o transakcjach z dnia 20.07.2023
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
    Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent