Data przekazania: 30.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2009
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2009 r. o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w statucie spółki dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 grudnia 2009 r.
W związku z tym, na podstawie §38 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych Zarząd podaje do wiadomości wykaz dokonanych zmian w statucie oraz aktualny tekst jednolity statutu.

  • Aktualny tekst jednolity statutu
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu