Data przekazania: 30.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. otrzymał od akcjonariusza, Kurzewski Investment S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu zgłoszenie kandydata na Prezesa Zarządu o treści zamieszczonej w załączniku do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu