Data przekazania: 01.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

W związku z pojawiającymi się informacjami w mediach o otrzymaniu przez spółkę ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) kredytu z Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR) w ramach pierwszej tarczy finansowej w wysokości ponad 3 mln złotych Zarząd Spółki informuje co następuje.

Zarząd Spółki potwierdza, że Spółka podejmowała działania polegające na złożeniu wniosków do PFR, w ramach programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm („Program”). W dniu 5.05.2020 r. na wyodrębnione rachunki bankowe Spółki oraz jej spółek zależnych, na podstawie wniosków złożonych przez nie w dniu 1.05.2020 r. wpłynęły środki pieniężne w łącznej wysokości 7.933 tys. zł., które jednak ostatecznie zostały przez nie zwrócone.
Bazując na wytycznych przekazanych przez PFR Spółka zadeklarowała, że spełnia tzw. kryteria MŚP upoważniające ją do złożenia wniosku pomocowego. Już po złożeniu ww. wniosków a przed wpływem środków na rachunki bankowe Spółki oraz jej spółek zależnych, Spółka uzyskała jednak informację, że z ostatecznie zatwierdzonego regulaminu Programu wynika, że ma on dotyczyć tylko przedsiębiorstw, które spełniają kryteria MŚP zgodnych z tzw. „definicją unijną”. Spółka oraz jej spółki takiego już kryterium nie spełniają w związku z czym środki musiały zostać zwrócone, co też i nastąpiło.
Z powyższych względów Spółka nie informowała w raportach okresowych ani bieżących o fakcie wpłynięcia na rachunki tych środków.

Mimo skierowania stosownych pism do PFR Spółka oraz jej spółki zależne nadal nieprawidłowo figurują w bazie
System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej jako beneficjenci Programu.

Spółka oraz jej spółki zależne stały się beneficjentami innych programów pomocowych związanych z pandemią w łącznej wysokości 464 tysięcy złotych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu