Data przekazania: 01.02.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku 2007.
Skonsolidowane raporty kwartalne wraz ze skróconymi kwartalnymi sprawozdaniami finansowymi:
– za IV kwartał 2006 r. – 01 marca 2007r.
– za I kwartał 2007 r. – 15 maja 2007.
– za II kwartał 2007 r. – 14 sierpnia 2007.
– za III kwartał 2007 r. – 14 listopada 2007.
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2006. – 8 maja 2007.
Skonsolidowany raport za I półrocze 2007 roku wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym – 28 września 2007 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażayna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu