Data przekazania: 19.01.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2024
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2024 roku Emitent otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Kmiotka, powiadomienie o transakcjach na akcjach ATM Grupa S.A., zawartych w dniach 16, 17 i 18 stycznia 2024 r., o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 19 stycznia 2024 r. do Emitenta wpłynęła zmiana powiadomienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Kmiotka, opublikowanego w raporcie ESPI nr 24/2023 w dniu 4 października 2023 r.
Korekta ww. powiadomienia dotyczy sprostowania danych dotyczących transakcji z dnia 3 października 2023 r. w zakresie ilości nabytych akcji za cenę 3,15 PLN, gdzie zamiast wolumenu 4400 powinno być 4440. Tym samym łączny wolumen dla transakcji powinien wynosić 7150, zamiast 7110.

Pełną treść otrzymanych powiadomień załączono do niniejszego raportu.

  • Zmiana powiadomienia o transakcjach z dnia 3.10.2023
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
    Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent