Data przekazania: 15.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2009
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, iż dokonał korekty raportu okresowego za II kwartał 2008 r. opublikowanego w dniu 14 sierpnia 2008 r.
Korekta dotyczy sprawozdnia finansowego, którego bilans jednostkowy oraz skonsolidowany uzupełniono, zgodnie z wymogami MSR 34.20, o dane porównywalne według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu