Data przekazania: 08.11.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 7 listopada 2011 r. otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, że w wyniku zbycia w dniu 3 listopada 2011 r. akcji spółki ATM Grupa S.A. przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy posiadanych przez fundusz inwestycyjny spadła poniżej progu 5%.

Przed zmianą udziału ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 5 503 036 szt. akcji spółki, co stanowiło 6,40% kapitału zakładowego spółki oraz 5 503 036 głosów, co stanowiło 5,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Według stanu na dzień 7 listopada 2011 r. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada łącznie 5 380 273 szt. akcji spółki, co stanowi 6,26% kapitału zakładowego spółki oraz 5 380 273 głosów, co stanowi 4,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu