Data przekazania: 30.01.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku 2008.
Skonsolidowane raporty kwartalne wraz ze skróconymi kwartalnymi sprawozdaniami finansowymi:
– za IV kwartał 2007 r. – 29 lutego 2008 r.
– za I kwartał 2008 r. – 15 maja 2008 r.
– za II kwartał 2008 r. – 14 sierpnia 2008 r.
– za III kwartał 2008 r. – 14 listopada 2008 r.
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2007 – 28 kwietnia 2008 r.
Skonsolidowany raport za I półrocze 2008 roku wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym – 29 września 2008 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu