Data przekazania: 21.08.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że uchwałą nr 629/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. postanawia:
1. wprowadzić z dniem 22 sierpnia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 700.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych przez KDPW kodem PLATM0000062,
2. określić dzień pierwszego notowania powyższych praw do akcji na dzień 22 sierpnia 2007r.,
3. notować prawa do akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ATMGRUPA-PDA i oznaczeniem ATGA.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu