Data przekazania: 07.10.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2014
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariuszami, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 7 października 2014 roku posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu byli:

1. KURZEWSKI INVESTMENT S.A.R.L, która na zgromadzeniu dysponowała 57 420 000 głosów, stanowiącymi 75,89% udziału głosów na zgromadzeniu i 53,51% udziału w głosach ogółem,

2. KARSWELL LIMITED która na zgromadzeniu dysponowała 10 157 980 głosów, stanowiącymi 13,43% udziału głosów na zgromadzeniu i 9,47% udziału w głosach ogółem,

3. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY która na zgromadzeniu dysponował 5 560 000 głosów, stanowiącymi 7,35% udziału głosów na zgromadzeniu i 5,18% udziału w głosach ogółem.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu