Data przekazania: 03.06.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka objęła aktywa finansowe o znacznej wartości. Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej ATM System Sp. z o.o. podjęło uchwałę o utworzeniu nowych 10.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi łączną kwotę 5.000 tys. zł. Tym samym kapitał zakładowy spółki zostanie podniesiony z dotychasowych 15.000 tys. zł do 20.000 tys. zł. Wszystkie nowoutworzone udziały objęła ATM Grupa S.A., jedyny wspólnik spółki ATM System Sp. z o.o. Spółka sfinansowała objęcie udziałów ze środków własnych.
Kryterium uznania aktywów za znaczące wynika z faktu, iż stanowią one więcej niż 20% kapitału zakładowego spółki zależnej.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu