Data przekazania: 22.09.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu w dniu 21 września 2010 r. przez spółkę zależną ATM Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka) umowy znaczącej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank).
Umowa dotyczy udzielenie przez Bank kredytu inwestycyjnego na budowę studia telewizyjno-filmowego w Warszawie, realizowanej przez Spółkę. Wartość udzielonego kredytu wynosi 25 milionów złotych. Data ostatecznej spłaty kredytu to 31 grudnia 2025 r. Kredyt będzie uruchamiany w transzach w terminie do 30 czerwca 2011 r.
Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą jest jej watość, która przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu