Data przekazania: 29.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2014 r. powziął informację o dokonaniu w tym samym dniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w statucie spółki dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 października 2014 r.

W załączeniu Zarząd podaje do wiadomości wykaz dokonanych zmian w statucie oraz aktualny tekst jednolity statutu.

  • Statut – tekst jednolity
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu