Data przekazania: 02.07.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2007
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A.podaje do widomości listę akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 lipca 2007 r. posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu.

1. Dorota Michalak-Kurzewska – 1 493 000 głosów, co stanowiło 50,00% głosów na NWZA i 31,43% głosów ogółem
2. Tomasz Kurzewski – 1 493 000 głosów, co stanowiło 50,00% głosów na NWZA i 31,43% głosów ogółem.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu