Data przekazania: 29.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2009
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A.podaje do wiadomości listę akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 grudnia 2009 r. posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu