Data przekazania: 09.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2022
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2022 roku Emitent otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Kmiotka, powiadomienie o transakcjach na akcjach ATM Grupa S.A., zawartych w dniu 8 czerwca 2022 r., o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent