Data przekazania: 03.08.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Panią Katarzynę Beuch na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Pani Katarzyna Beuch jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowego studium przy Warszawskim Instytucie Bankowości we współpracy z Uniwersytetem Południowej Karoliny z zakresu zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie m.in. w audycie, finansach i kontrolingu zdobyte w spółkach notowanych na GPW w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. W latach 1996 – 2006 pracowała w Dziale Audytu Ernst & Young Audit sp. z o.o., gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych a od 2003 roku zajmowała stanowisko menedżera. W latach 2006 – 2012 w Getin Holding S.A. pełniła funkcję członka Zarządu, a wcześniej zastępcy Dyrektora Finansowego. Zarządzała Departamentem Rachunkowości w Santander Consumer Banku S.A. W okresie 2016-2018 pełniła funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych w KGHM Polska Miedź S.A., a od połowy maja 2020 pełni funkcję dyrektora finansowego w Benefit Systems S.A. Od 2013 roku jest niezależnym członkiem rady nadzorczej Kruk S.A. i przewodniczącą komitetu audytu. Posiada kwalifikacje ACCA od 2000 roku (FCCA od 2005). Jest autorką publikacji z zakresu stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Pani Katarzyna Beuch oświadczyła, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Ponadto oświadczyła, że spełnia kryterium niezależności wskazane w Załączniku 11 do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady jak również spełnia kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu