Data przekazania: 30.04.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd spółki ATM Grupa S.A. przesyła w uzupełnieniu jednostkowego raportu roczengo za 2009 r. oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Paweł Tobiasz – Członek Zarządu