Data przekazania: 13.12.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd spółki ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 21.11.2008r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu podniesienia kapitału zakładowego społki zależnej ATM Investment Sp. z o.o. do kwoty 30 mln. zł, co stanowi 60 tys. udziałów, które w całości należą do emitenta i dają 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu