Data przekazania: 22.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2014 roku Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu powołała na funkcję Członka Zarządu Pana Przemysława Kmiotka.

Przemysław Kmiotek posiada wykształcenie wyższe (licencjat). Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, ze specjalnością zarządzanie kadrami. Ponadto studiuje na Wydziale Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,specjalność – zarządzanie wizerunkiem i ePR.

Przemysław Kmiotek zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
– w latach 2001 – 2003 – w ATM Grupa S.A. jako asystent kierownika produkcji, m.in. w takich produkcjach jak „BAR”, „Fala Zbrodni” , „Gra w ciemno”,
– w latach 2004 – 2007 – w ATM Grupa S.A. jako kierownik produkcji, m.in. w takich produkcjach jak „BAR”, „Chcę być piękna”,
– w latach 2007 – 2010 – w ATM Grupa S.A. jako producent programów „Big Brother”, „Fabryka Gwiazd” , „Licencja na wychowanie”,
– od 2009 roku jako członek zarządu Baltmedia Sp. z. o. o. – producent wykonawczy m.in. „Ojca Mateusza” , „Na krawędzi” , „Św. Augustyna”,
– od 2012 roku jako dyrektor zarządzający kanału ATM Rozrywka.

Przemysław Kmiotek prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „PANAMA TV Przemysław Kmiotek”, która nie jest konkurencyjna w stosunku do ATM Grupa S.A. Przemysław Kmiotek nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Przemysław Kmiotek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu