Data przekazania: 01.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2021
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2021 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu