Data przekazania: 06.09.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 6 września 2013 r. jej spółka zależna „Profilm” Agencja Filmowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Spółka zależna 1) oraz spółka zależna Spółki ATM Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka zależna 2) zawarły aneks do umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 2 września 2013 roku („Umowa”), w wyniku której Spółka zależna 1 zbyła, a Spółka zależna 2 nabyła aktywa o znacznej wartości.

Aktywa zostały uznane za znaczące ze względu na ich wartość, która przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.

O zawarciu Umowy sprzedaży nieruchomości Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2013 z dnia 3 września 2013 roku.

W drodze aneksu do Umowy strony dokonały korekty ceny sprzedaży do kwoty 29.096.360,94 zł z podatkiem VAT (23.655.578,00 zł bez podatku VAT). Pierwotnie cena sprzedaży wyniosła 31.488.000 zł z podatkiem VAT (25.600.000 zł bez podatku VAT).
Skorygowana cena sprzedaży nieruchomości jest zgodna z wyceną wartości rynkowej działek gruntu numer 286/86 oraz 286/87 będących przedmiotem sprzedaży, która została zawarta w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, który znajduje się w dyspozycji Spółki zależnej 1 oraz Spółki zależnej 2.

Pozostałe postanowienia umowy, jak również inne informacje ujawnione w raporcie bieżącym nr 24/2013 z dnia 3 września 2013 roku nie uległy zmianie.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu