Data przekazania: 11.06.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2008
Podstawa prawna: Inne uregulowania

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. w związku z Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, w uzupełnieniu raportu rocznego za 2007 rok, podaje do wiadomości raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Czlonek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu