Data przekazania: 01.06.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2015-kor.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. niniejszym koryguje omyłkę w raporcie nr 6/2015 z dnia 29 maja 2015 r., w którym błędnie podano procentowy udział w głosach reprezentowanych na Walnym Zgomadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 29 maja 2015 r. przez ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY. Prawidłowy procentowy udział tego podmiotu w głosach reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu wynosi 8,49%.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu
      Przemysław Kmiotek – Członek Zarządu