Data przekazania: 20.07.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2005
Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 2 lit. b RO – statut sporządzony jednolity tekst

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w statucie spółki wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 03.06.2005 r. W związku z powyższym publikuje się tekst jednolity statutu uwzględniający te zmiany.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Paweł Tobiasz – Członek Zarządu