Data przekazania: 13.07.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, że Spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły z Telewizją Polską S.A umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 24 438 tys. PLN, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umowy dotyczą produkcji programów telewizyjnych.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 2 marca 2010 r. zawarta przez spółkę zależną Baltmedia Sp. z o.o. na realizację trzeciej serii odcinków serialu „Ojciec Mateusz”. Wartość tej umowy wynosi 13 768 tys. zł.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu