Data przekazania: 30.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2009
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka Przejmująca”) podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 r. o dokonaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu połączenia ze spółką ATM-Investment Sp. z o.o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka Przejmowana”).

Połączenie zostało dokonane przez przejęcie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 516 § 6 ksh w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh, a także ze względu na okoliczność, iż Spółka Przejmująca była jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Podstawową działalnością ATM Grupa S.A. jest produkcja telewizyjna i filmowa. Spółka produkuje szereg różnorodnych gatunkowo programów na rzecz krajowych stacji telewizyjnych. Ponadto bierze udział w produkcji filmów przeznaczonych do emisji kinowej.

Przejęta spółka ATM-Investment Sp. z o.o. zajmowała się działalnością związaną z inwestycjami w nieruchomości polegającymi głównie na budowie specjalistycznych obiektów (studia i hale telewizyjne) oraz lokali biurowych, wynajmowanych następnie do ATM Grupa S.A. oraz jej spółek zależnych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu