Data przekazania: 31.12.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w okresie ostatnich dziewięciu miesięcy Spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły z Telewizją Polską S.A umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 35 396 tys., co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umowy dotyczą produkcji programów telewizyjnych.
Umową o największej wartości jest umowa z dnia 9 grudnia 2008 r. na realizację pierwszej serii odcinków serialu „Tancerze”. Wartość tej umowy wynosi 13 293 tys. zł.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu