Data przekazania: 17.07.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 17 lipca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej:
Tomasza Kurzewskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Marcina Michalaka na funkcję Członka Rady Nadzorczej,
Barbarę Pietkiewicz na funkcję Członka Rady Nadzorczej,
Marcina Chmielewskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej,
Piotra Stępniaka na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Tomasz Kurzewski posiada wykształcenie wyższe (inż.) – ukończył studia w Akademii Rolniczej w Lublinie (kierunek: technika rolnicza i leśna).
Tomasz Kurzewski zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:
• w latach 1990-1992 – w Telewizji Echo jako współpracownik,
• w latach 1992-1995 – w ATM Total Vision s.c. jako współwłaściciel,
• w latach 1995-1999 – w Telewizji Dolnośląskiej Sp. z o.o. jako Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu,
• w latach 1996-1997 – w Telewizji Regionalnej Zagłębia Miedziowego Lubin Sp. z o.o. w Lubinie jako Wiceprezes Zarządu,
• w latach 1997-1998 – w Art System Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,
• w latach 1997-2004 – w Vigor Telewizja Gorzów Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,
• w latach 1998-1999 – w TK3 Systemy Profesjonalne Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu,
• w latach 1999-2002 – w Polskie Media S.A.jako Prezes Zarządu,
• w latach 1999-2009 – w ATM Investment Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu,
• w latach 2002-2003 – w S.I.A. Polsat Baltic w Rydze (Łotwa) jako Wiceprezes Zarządu,
• od roku 2002 – w Topacz Investment Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu (w latach 2004 -2007– Wiceprezes Zarządu),
• w latach 2003-2011 – w ATM Grupa S.A. jako Prezes Zarządu.

Tomasz Kurzewski jest wspólnikiem spółki Topacz Investment Sp. z o.o. we Wrocławiu , w
której pełni funkcję Prezesa Zarządu, Hotel Topacz Sp. z o.o. w Ślęzy oraz Kurzewski Investment S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu. Wszystkie wymienione podmioty nie prowadzą działalności konkurencyjne w stosunku do działalności Spółki.
Tomasz Kurzewski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej.
Tomasz Kurzewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marcin Michalak posiada wykształcenie wyższe techniczne (dr inż.) – ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.
Marcin Michalak zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:
• w latach 1973-1988 – na Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako asystent, następnie jako adiunkt,
• od roku 1989 – prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą P.P. Metalplast
• w latach 2004-2007 – w Topacz Investment Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu.
• od roku 2003 – członek Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.

Marcin Michalak nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej.
Marcin Michalak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Barbara Pietkiewicz posiada wykształcenie wyższe (mgr prawa) – ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto Barbara Pietkiewicz ukończyła podyplomowe studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.
Barbara Pietkiewicz zdobywała wiedzę i doświadczenie, pracując:
• w latach 1969-1977 – w Polskim Radio Wrocław jako kierownik redakcji informacji,
• w latach 1977-1981 – w Telewizji Polskiej Wrocław jako sekretarz programowy,
• w latach 1990-1991 – w Oddziale Telewizji Polskiej we Wrocławiu jako Dyrektor Redaktor Naczelny oraz Dyrektor Programu 2 TVP,
• w latach 1993-2003 – w Telewizji Polsat S.A. jako Dyrektor Programowy,
• w latach 2003-2005 – w Polskie Media S.A. jako Prezes Zarządu.

Barbara Pietkiewicz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej.
Barbara Pietkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marcin Chmielewski posiada wykształcenie wyższe, studiował na Politechnice Opolskiej, na Wydziale Budownictwa Lądowego. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku Bankowość i Finanse. Marcin Chmielewski był uczestnikiem wielu szkoleń i seminariów w zakresie bankowości i zarządzania, a ponadto w 2007 r. ukończył Kurs dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
Marcin Chmielewski zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:
• w latach 1992-1997 – w Oddziale Banku Pekao S.A. w Opolu jako Zastępca Naczelnika Wydziału Kredytów i Gwarancji,
• w roku 1997 – w Oddziale Raiffeissen Bank Polska S.A. we Wrocławiu jako Doradca Klienta Korporacyjnego,
• w latach 1997-2004 – w BNP Dresdner Bank Polska S.A. jako Dyrektor Regionalny we Wrocławiu,
• w latach 2004-2006 – w DZ Bank Polska S.A. we Wrocławiu jako Dyrektora Oddziału,
• w latach 2006-2008 – w Banku BGŻ S.A. jako Dyrektor Centrum Korporacyjnego we Wrocławiu odpowiedzialny za bankowość korporacyjną w regionie Polski Południowo-Zachodniej,
• w latach 2008-2011 – w Grupie KBL European Private Bankers SA (wcześniej Kredietbank Luxembourg) w Luksemburgu, jako biorący udział w tworzeniu oddziału Banku w Polsce, a następnie jako Dyrektor Zarządzający Wealth Management Banku KBL epb Oddział w Polsce.
• od roku 2011 – w KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako Prezes Zarządu.

Marcin Chmielewski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej.
Marcin Chmielewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pan Marcin Chmielewski posiada status członka niezależnego.

Piotr Stępniak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Purdue w Stanach Zjednoczonych, Ecole Supérieure de Commerce de Rouen we Francji oraz Uniwersytet Guelph w Kanadzie.
Obecnie Piotr Stępniak jest udziałowcem spółki S4. Strefa Kredytów Sp. z o.o., a ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej w spółkach FM Bank S.A., Skarbiec Asset Management Holding S.A. oraz KRUK S.A.
Piotr Stępniak zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:
• w latach 1987 – 1992 – w Air Canada Airport Operations, Sales and Customer Service,
• w latach 1993 – 1997 – w PepsiCo (Zespół Rozwoju Rynku),
• w latach 1998 – 1999 – w ARAMARK jako Dyrektor generalny ds. rozwoju rynku,
• w latach 1997 – 1998 – w Bank Handlowy S.A. przy Projekcie HandloBank,
• w latach 2000 – 2001 – w Lukas Bank S.A. jako Dyrektor Departamentu Marketingu,
• w latach 2001 – 2005 – w Lukas Bank S.A. jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za linię bankowości detalicznej,
• w latach 2001 – 2005 – w Lukas S.A. jako Członek Zarządu,
• w latach 2002 – 2004 – w Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Wiceprezes Zarządu,
• w latach 2005 – 2008 – w GETIN Holding S.A. jako Prezes Zarządu.

Piotr Stępniak nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej.
Piotr Stępniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Piotr Stępniak posiada status członka niezależnego.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu