Data przekazania: 31.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości treść uchwał pojętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 stycznia 2014 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu