Data przekazania: 09.04.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. działając na podstawie § 103. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r. został zmieniony z 14 kwietnia 2017 r. na 12 kwietnia 2017 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu